Press
2018
22.07.

INFERNIA Design

Kouzlo industriální architektury. Podívejte se s námi na několik pohledů na průmyslový areál Dolní Vítkovice v Ostravě.

více
2018
17.07.

On Line Monitoring

On Line Monitoring

více
2015
12.05.

Sazby hypoték dále klesají

Bankovní hypotéční úvěry se společností INFERNIA s.r.o. pod 1,69 procenta.

více

Územní energetická koncepce (ÚEK) 

je dle legislativy v České republiky strategickým dokumentem města/kraje/mikroregionu a stanovuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni měst / obcí / krajů / mikroregionů na období 20 let. Její obsah je stanoven zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, v § 4.

Územní energetická koncepce je neopomenutelným podkladem pro územní plánování. Přestože je povinným dokumentem pouze pro kraje a statutární města, je velmi důležitá i pro menší města zejména v případě problémů v zásobování centralizovaným teplem, pro ocenění potenciálu úspor v budovách a v majetku města apod.

Obsah územní energetické koncepce zahrnuje:

 • rozbor trendů vývoje poptávky po energii,
 • rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií,
 • hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla,
 • hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů,
 • hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor z hospodárnějšího využití energie,
 • řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a návrh opatření uplatnitelných pořizovatelem koncepce.

Při řešení územních energetických koncepcí pracujeme především s efektivním, ekonomickým a ekologickým využitím tepelných zdrojů, s přihlédnutím na oblasti:

 • energetické a environmentální legislativy,
 • přípravy podkladů pro Státní energetickou koncepci,
 • úkolů vědy a výzkumu v oblasti energetiky,
 • statistiky a modelování,
 • energetických auditů průmyslu, budov, CZT, OZE,
 • ekonomických analýz, auditů a žádostí o dotace z OPPI a OPŽP.


Ve stále větším rozsahu se při řešení těchto zakázek uplatňuje využívání moderních informačních technologií včetně geografických informačních systémů (GIS) v návaznosti na rozsah projektu, potřeby a požadavky objednatele.

banner-bottom-1.png banner-bottom-2.png banner-bottom-3.png
INFERNIA s.r.o., Podolská 401/50, CZ - 147 00 Praha 4 - Podolí, gsm: +420 775 915 775, gsm: +420 607 981 581, e-mail: odpojit@infernia.cz