Press
2018
22.07.

INFERNIA Design

Kouzlo industriální architektury. Podívejte se s námi na několik pohledů na průmyslový areál Dolní Vítkovice v Ostravě.

více
2018
17.07.

On Line Monitoring

On Line Monitoring

více
2015
12.05.

Sazby hypoték dále klesají

Bankovní hypotéční úvěry se společností INFERNIA s.r.o. pod 1,69 procenta.

více
20150401192510_vrtani_small.png

Při každé výstavbě plynové kotelny je jedním z klíčových problémů kouřovod. Standardním řešením je vybudování tělesa kouřovodu po vnější fasádě domu. Toto řešení je sice přímočaré a logické, nicméně s sebou přináší celou řadu problematických bodů.

1.

Vlastnictví pozemku u objektu.
Většina bytových domů vlastní pozemek pouze pod svým domem, který je přesně vymezen obvodem stavby, v některých případech je ve vlastnictví domu úzký pás po obvodu stavby, který je nedostačujícím pro umístění tělesa kouřovodu. 

 2.

Krádež a vandalismus.
Skutečnost, že kořovod je vyroben z kovu je přímo magnetem pro vandaly, zloděje kovů, nepřizpůsobivé a vlastně všechny skupiny obyvatel, kteří jsou svým způsobem zákonem chráněni a pouze "sbírají železo" bez ohledu na to, kde před tím bylo umístěno, jakou funkci plnilo a kdo jej legitimně vlatnil...

3.

Stavební vlivy.
Jedním z negativ je možné znečištění fasády objektu prachovými částicemi v ovzuší ulpívajícími na plášti kouřovodu a následném stékání po fasádě domu. 

4.

Legislativa a teplárenská lobby.
Mnohé stavební úřady jsou pod vlivem teplárenských lobby a toto spolčení vede k velmi časté argumentaci stavebních úřadů a zkorumpovaných úředníků o zásahu do vzhledu objektu nebo k nepřijatelnému pohledu architekta daného města.

Společnost INFERNIA s.r.o. zde přináší zcela konkrétní ukázku přesného jádrového vrtání z přípravy výstavby kouřovodu plynové kotelny vedeného vnitřkem objektu bytového domu. 
Zásadním bodem pro možnost umístění kouřovodu je dodržení platné legislativy a předpisů daných zákonem. Provedení tohoto řešení musí odpovídat posouzení autorizovaným statikem a musí být v souladu s předpisy o požární bezpečnosti staveb. Vzhledem k zásahu do celé stavební soustavy objektu musí provést přesné jádrové vrtání odborně způsobilá a zkušená společnost.

Společnost INFERNIA s.r.o. tato kritéria plně splňuje.

Zde přinášíme video z realizace přesného jádrového vrtání betonu

Galerie

banner-bottom-1.png banner-bottom-2.png banner-bottom-3.png
INFERNIA s.r.o., Podolská 401/50, CZ - 147 00 Praha 4 - Podolí, gsm: +420 775 915 775, gsm: +420 607 981 581, e-mail: odpojit@infernia.cz